Kyodo Yushi Unilube DL No.00

Kyodo Yushi Unilube DL No.00 sử dụng được cho tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp thép. Bôi trơn cho hệ thống bôi trơn tập trung với khả năng bơm tuyệt vời. Chịu được áp lực cao và nước.

Danh mục: