Kyodo Yushi Raremax AF-1

Raremax AF-1 sử dụng cho vòng bi bánh xe ô tô và các loại vòng bi bánh xe ô tô khác nhau; Vòng bi bánh xe dạng côn. Vòng bi bánh xe dạng hình cầu; Vòng bi bánh xe côn xiên; Vòng bi đũa trụ; Vòng bi cắt côn.

Danh mục: