Kyodo Yushi Powerlite WR No.2

  • Sử dụng cho Vòng bi lăn làm việc của các nhà máy tại xưởng luyện sắt
  • Vòng bi của thiết bị máy móc tại nhà máy giấy
  • Máy công nghiệp (máy nông nghiệp, máy xây dựng, v.v.)
  • Các công trình xây dựng đập, sản xuất thủy điện và kiểm soát lũ lụt, v.v.
Danh mục: