Kyodo Yushi Powerlite WR No.1

Powerlite WR No.1 Sự lựa chọn tối ưu để sử dụng tại các điểm bôi trơn trong các điều kiện khắc nghiệt yêu cầu khả năng chống nước và khả năng chịu tải. Khả năng chịu tải của nó là tương đương molypden hoặc tốt hơn và đáp ứng các nhu cầu về sản phẩm không đen và trách nhiệm với môi trường. Được khuyến nghị cho các loại điểm bôi trơn trượt bao gồm cả ổ trục.

Danh mục: