Kyodo Yushi GC 350

Kyodo Yushi GC 350 Có thể được áp dụng cho các điểm bôi trơn yêu cầu mỡ để trang bị hiệu suất dòng chảy; độ bám dính và đặc tính chịu áp lực cực cao. Ứng dụng cho khớp nối trong nhà máy thép. Vòng bi cho máy dệt…

Danh mục: