Kyodo Yushi Citrax EP No.1

  • Các dòng máy cắt và giao công sử dụng mỡ Citrax EP No.1: Mazak VCN 700 Vertical Milling Center, Mazak Smart 100 Turning Center, Mazak VTC 800/30SR, Star Sr-20J.
  • Makino AS1NX, Mazak Nexus HCN 5000-II , Akira Seiki TC460, Mazak Nexus 510C-II, Mazak VCU 400,
    Mazak Slant Turn 500M
  • Được sử dụng trong một số loại máy mài như: Rorze Corporation Wafer Sorter, Tsugami BH38 Tool Holders, Bridgeport GX 1300
Danh mục: